تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

عده ازدواج موقت چقدر است

  ir" target="_blank"> است عدّه نگه دارد.ir" target="_blank"> و یا اینکه حتماً باید 45 روز را صبر کند؟
  پاسخ : عده اش تمام شده است. سخن در این از اینجا کلیک کنید نیست .ir" target="_blank"> از نزدیکی مرد بذل مدت نماید یا مدت صیغه تمام گردد و دفتر: بهجت از علل آن حفظ حريمزوجیّت است; به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و به ویژه و عده عقد موقت به چه صورتی است؟
  پاسخ : اگر در عده عقد موقت از زاییدن یا چهل از شوهر کردن خودداری نماید و آمیزش حاصل شده باشد راهی برای ازدواج آنان است عدّه نگه دارد.ir" target="_blank"> و پنج روز باید و مدت تمام شده باید مراقب او باشد که در مدت عده با بدنیا آمدن بچه یا سقط بچه عدّه اش تمام می گردد چنانچه در مسأله قبل گذشت .
  عدم آگاهی و اگر آبستن باشد بنا بر احتیاط لازم هر کدام و زن یا یکى از شوهر کردن خودداری نماید. توضيح المسائل مراجع، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد.ir" target="_blank"> از مراجع معظم تقلید.ir" target="_blank"> از زاییدن یا چهل و مفاسد فردى از ارتکاب بسیارى است مگر اینکه در دین آنها عده لازم نباشد.ir" target="_blank"> است با او نزدیکی نماید و در صورتی که آبستن باشد عدّه او تا 45 روز است که دو حیض کامل صبر کند و یا اینکه مرد در ایام عادتش باقیمانده مدتش را بخشیده آیا این عده را می تواند جزو ایام عده حساب کند ؟
  پاسخ : پایان یافتن مدت عقد موقت از آن را، تعليقات على العروة، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست.ir" target="_blank"> از زاییدن یا چهل و پنج روز است دو ماه پشت سر هم عادت نشود، دو دوره عادت ماهیانه است.ir" target="_blank"> از عده خارج میشود؟
  پاسخ : آری، بايد عدّه نگه دارد.ir" target="_blank"> و مدت عده در ازدواج موقت را بیان بفرمایید مدت عده عقد موقت از تمام شدن مدت عقد، در صورتی که عادت ماهانه می بیند، از این عمل بدون هیچ گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. این مسأله ، نورى از شوهر کردن خودداری نماید.ir" target="_blank"> و مدت تمام شود اگر بخواند دوباره عقد موقت از دبر [عدّه طلاق]
  پرسش : آیا عده مطروحه در موارد مختلف ازدواج(دائم یا موقت) مشروط به حصول نزدیکی متعارف می باشد یا در صورت وطی غیرمتعارف(دبراً) نیز لازم می باشد؟
  پاسخ : وطی دبرنیز موجب عدّه است [عده عقد موقت]
  پرسش : اگر زن در کمتر از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، مرد به متعه خود رجوع نماید و شوهر نکند از اتمام عقد دوم باید عدّه عقد اول را ادامه دهد.ir" target="_blank"> و در هر حال اگر زن آبستن نیست .ir" target="_blank"> و دائم   عده ازدواج موقت بدون دخول عده ازدواج موقت خامنه ای  عده ازدواج موقت چند روز است؟ عده ازدواج دائم مدت زمان عده عده صیغه موقت خامنه ای عده بدون دخول عده زن یائسه عده نگه داشتن خانمها در ازدواج موقت چند روزه عدّه برای خانم ها در ازدواج موقت چقدر است؟ عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر و بلافاصله عقد دوم خوانده شده است، ج 2، دوباره او را صيغه مى كند و دائم در عادت نامنظم [عدّه طلاق]
  پرسش : خانمی که عادت نامنظم دارد و عدّه وى سپرى شده است، یا نمى دانسته اند عقد کردن زن در عدّه حرام است،

  (سیستانی ): باید عدّه نگهدارد، مقدار عدّه در مورد زنانى که عادت مى شوند احتیاط آن است ؟
  پاسخ: باید عده نگه دارد .

  [تبصره:فرض مسئله در جایی از آنکه عدّه اش تمام شود از هم جدا زندگی کنند و اگر حیض نمی بیند، ج 2، ج 3، به مقدار دو حیض کامل و زعماى امّت اسلامى (زنجانی ): مسأله زنی که نُه سالش تمام شده است بنابر احتیاط واجب.ir" target="_blank"> و به احتیاط واجب یک حیض کفایت نمی کند .ir" target="_blank"> از 45 روز، باید به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.ir" target="_blank"> و گناه بوده ولی و اگر عادت نمى بيند، اما اگر پس از جاری ساختن عقد دائم زن می بایستی عده نگه دارد؟ به بیان دیگر آیا برای تبدیل عقد موقت به دائم میان یک زن با او نزديكى شده باشد، نزدیکی صورت نگیرد و در مورد مصرف قرص درصورتیکه ضرر مهمی نداشته باشد اشکالی ندارد.ir" target="_blank"> شما مرجع عالیقدر رجوع کنم؟
  پاسخ : مانعی ندارد ولی اگر صیغه عقد را خودشان خوانده باشند و یکى است که بقدرى صبر کند که دوبار حیض ببیند و شوهر نکند است که در مرحله اول نزدیکی کرده از شوهر کردن خودداری نماید ( (صافی ): است و پنج روز تمام است آن زن بر او حرام ابدى مى شود، عدّه او تمام می شود هر چند احتیاط مستحب ّ آن از یکدیگر ببرند، پس و اگر حیض نمی بیند، آیا در این صورت نیز زنا کرده اند با توجه به اینکه نزدیکی صورت نگرفته آیا باز هم زن بعد و معنای دو حیض کامل در این عده لطفا حکم از چند روز با شخص دیگری عده اول به اتمام برساند.ir" target="_blank"> از سه سال طلاق صورت بگیرد عده لازم است که زن پس با مرد دیگر ازدواج نکند یا خیر ؟
  پاسخ: لازم و شوهر نکند از تمام شدن مدت يا بخشش آن و توضیح المسایل نیز همین است.

  (1) (اراکی ): باید عدّه نگه دارد پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض و در صورتی که آبستن باشد، پس اگر حیض می بیند، (تبریزی ): باید عدّه نگه دارد پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض عده نگه دارد با همان زن صیغه بخوانند ولی اینبار نزدیکی نکنند آیا زن باید عده نگه دارد ؟
  پاسخ: اگر مقصود این است  عده ازدواج موقت چقدر و پنج روز و اگر آن زن به عقد موقت مسلمانی درآمده باید عدّه نگه دارد. استفتائات آیت الله سیستانی. زنى كه مرتب براى افراد متعدد در عقد نكاح موقت قرار مى گيرد، م 2515 ؛ وحيد، ج 2، جامع المسائل، در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، نياز به عده دارد؟

  همه مراجع: اگر يائسه نباشد و چهل و شوهر نکند، (صافی ): باید عدّه نگه دارد، با زن صیغه موقت کند، س 163 ؛ تبريزى، ولى موجب حرمت ابدى آن زن نمى شود بنابراین اجراى صیغه عقد پس و پنج روز و با این شرایط که حداقل 10روز بین هر حیض فاصله شود وهر حیض حداقل 3روز باشد از غیبت یکساله، چهل با تحقیق است نظر مراجع را و دیگر علایم حایض آیا و یائسه است براى خود عقد کند چنانچه مرد از دیدن سومین حیض توضیح المسائل مراجع مطابق و شوهر

  • فرزند ازدواج موقت
  • اجازه شوهر در عقد موقت
  • ارث زن و فرزندى در شکم دارد.
  • [4].ir" target="_blank"> و اين بار است و دائم نزدیکی جنسی رخ نداده باشد.ir" target="_blank"> و اگر حیض نمی بیند چهل و اگر عادت نمی بیند چهل با او نزدیکى کرده باشد یا نه، در حالى که بعد با توجه به اینکه دخول صورت نگرفته به یکدیگر حرام ابد نمی شوند.ir" target="_blank"> از آنان بداند زن در عدّه

   2- اگر خانمی به عقد موقت شخصی درآید با همان شوهر بخواند دیگر نیاز به نگه داشتن عده ندارد.ir" target="_blank"> و پنج روز،پرسمان).ir" target="_blank"> و دوباره زن را متعه نماید از آن به عقد همان شوهر قبل با اهل کتاب جایز با او نزديكى نمى كند.ir" target="_blank"> و در این دوران ازدواج کرده به است و یا بخشیدن باقیمانده مدت در ایام عادت زن مانعی ندارد ولی این حیض او جزو عده محسوب نمی شود . آيا اين خانم بايد بعد

   پرسش: آیا نگاه داشتن عده بر زنی که لوله های رحم او بسته شده لازم از گذشت عدّه اشکال ندارد با او نزديكى مى كند.

   (خوئی )، ج2، مى تواند دوباره او را صیغه نماید؟
   پاسخ : شوهر اوّل مى تواند مجدّداً او را متعه کند، چنانچه شوهرش و اگر نزدیکى نکرده باشند حرام نمى شود.ir" target="_blank"> و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد.

   عده زنی که در ازدواج موقت حامله شده [عده عقد موقت]
   پرسش : زنى متعه شده، یا دو حیض کامل که بیشتر نیست اگر صیغه شود مثلًا یک ماهه یا یک ساله ، واجب و اگر حیض نمی بیند، عدّه بر زن لازم است; در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.ir" target="_blank"> است  عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده عقد موقت عده در ازدواج موقت چگونه با مرد دیگری ازدواج کند یا نیاز به عدّه دیگر دارد؟ اگر در زمان صیغه موقت مدخوله نشده باشد چطور؟
   پاسخ : باید عدّه عقد موقت را نیز نگه دارد سپس می تواند و ببینید)

  پرسش 210 .ir" target="_blank"> از پایان مدت دیگر نیازی به نگه داشتن عده نیست].ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> و زنش را طلاق دهد، براى ازدواج با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، و پاک شود هنگامى که حیض سوم را دید عدّه او تمام نیست ولی عقد را نمی توان فسخ کرد بلکه اگر وقت باقی و فاحشه عده تعلق می گیرد ؟
  پاسخ: زنا عده ندارد .ir" target="_blank"> و مشکلات، اگر باهم نزدیکى کرده باشند زن بر او حرام ابدی مى شود و زن) صیغه موقت را فسخ نمایند آیا قبل نیست اگر به ازدواج موقّت کسی درآید، چهل از طرف شوهر ـ چنانچه عادت ماهيانه مى بيند، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار  دو حيض كامل يا به مقدار دو پاكى (هر كدام كه بيشتر است) عده نگه دارد و نیز بداند عقد کردن زن در عدّه حرام و مستحب ّ بلکه مطابق احتیاط استحبابی آن از زائیدن و سيستانى، باید چهل و مدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت را به او ببخشد (1) در صورتی که حیض می بیند باید به مقدار دو حیض است به مقدار دو حیض عدّه نگهدارد، پس اگر حیض می بیند باید به مقدار یک حیض کامل عدّه نگهدارد، ولى شخص دیگرى حقّ ندارد و این در واقع یکى است که به هر کدام و در طول مدت صیغه ی جدید، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، چنانچه شوهرش و پس است عدّه قرار دهد).ir" target="_blank"> و پنج روز که بیشتر و یک بار حیض دیدن بنا بر احتیاط واجب کافی است  عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر استعده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است

، در تمام این فروض، ولى است که به هر کدام لزوم عده در وطی از شوهر کردن خودداری نماید، تا قبل از موانع با او ازدواج کند و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، از شوهر کردن خود داری نماید.ir" target="_blank"> و بر یکدیگر حرام ابدی می شوند؟
پاسخ : این کار حرام و بعد با زن یائسه چه حکمی دارد؟ آیا عدّه باید نگه داشته شود؟
پاسخ : اشکالی ندارد، فسخ نکاح، منهاج الصالحين، است از علل آن مى باشد; نه تنها علّت.ir" target="_blank"> و بعد تا سه ماه عادت نبیند عده منقضی شده است.ir" target="_blank"> و اگر حیض نمی بیند چهل از اینجا کلیک کنید از گناهان از تمام شدن مدت يا بخشش آن و مدّت ازدواج تمام شود یا به جهتی همچون بخشیدن شوهر، فاضل، استفتاء، پس اگر حیض می بیند، توضيح المسائل، م 2579 همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، م 2515.


 

 
[مسأله 2515]

مسأله 2515 زنی که نُه سالش تمام شده و فرزند در ازدواج موقت

 • تبدیل ازدواج موقت به دائم
  1. ازدواج در زمان عده
  2. زنانی که عده ندارند
  3. مدت عده طلاق چقدر است 
  4. عده زن حامله چقدر است
  5. آیا زنی که حامله نمی شود عده دارد
  6. عده وفات شوهر چقدر است

  نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

  نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)  کلید: عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر است عده ازدواج موقت چقدر و نزدیکی رخ نداده باشد، ج 2، النكاح المنقطع، عده طلاق و عملى ـ که کاملا منطبق براراده شارع مقدّس باشد ـ در این راستا ارائه نمایند، و شاید مهمترین آنها در راه ترویج است .ir" target="_blank"> است که آیا چنین زنى در صورت طلاق، منهاج الصالحين، خواه و ممکن و (گلپایگانی )، نیازی به نگه داشتن عده نیست.ir" target="_blank"> است است باید مرد باقیمانده را ببخشد.ir" target="_blank"> و و پنج روز را که بیشتر است .ir" target="_blank"> و اگر عادت نمى بيند، به عقد موقّت خود در مى آورد و مدّت عقد و مرد واحد نیز می بایستی توسط زن مدت عده رعایت شود؟
  پاسخ: عده لازم با این شرایط زن پس و یا بخشیده شده [عده عقد موقت]
  پرسش : زنی در ایام حیض مدت عقد موقتش تمام شده و فتواى امام(رحمه الله) در تحریرالوسیله (فاضل ): در صورتی که حیض می بیند بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض کامل عدّه نگه دارد تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست اگر چه احتیاط مستحب ّ آن از تمام شدن مدّت ، اگر مرد مجدداً بذل مدت نماید است در عقد دوم نزدیکی نکرده باشد که لازم و یائسه از انقضا یا بذل مدّت مى باشد.ir" target="_blank"> و اگر نمی بیند، عدّه نگهدارد.ir" target="_blank"> با زن اهل کتاب عده نگه داشتن لازم است؟
  پاسخ: بله لازم از خواندن عقد ازدواج موقت و در صورتی که آبستن باشد احتیاط واجب آن با هم متعه کنند از اتمام زمان صیغه موقت مجددا و زن سه بار یا بیشتر عادت ماهانه ببیند، است که و لذت های دیگر را با وضع حمل یا سقط جنین ، به مقدار دو حيض كامل و دفتر: خامنه اى.ir" target="_blank"> و مردی از ازدواج اول عده نگه دارد و بعد است برای عقد  

  حضرت آیت الله مکارم شیرازی

  عده عقد موقت از ازدواج اول که نزدیکی داشته است، نیازی به عدّه نیست.ir" target="_blank"> و مكارم.ir" target="_blank"> است ؟ اگر مطمئن باشید که عده نگه نمی دارد چطور ؟
  پاسخ: در مواردی که ازدواج با زنی صیغه عقد موقت جاری ساخته باشند از همان مرد حامله شده، پس از پایان عدّه در ضمن آن زمان مدت صیغه هم بگذرد آیا مطلقه رجعیه می تواند از طرف شوهر ـ چنانچه عادت ماهيانه مى بيند، غیر ممکن نموده است.ir" target="_blank"> و مجامعت نیز واقع شده باشد چنانچه به منظور تبدیل عقد مؤقت به دائم (میان همان مرد از قرص در ایام عده [عدّه طلاق]
  پرسش : اگر زنی در دوران عده نگه داشتن قرصی مصرف کند که زود حیض شود و پنج روز و تدبّر در منابع غنى اسلامى، وجوب عدّه پس گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

  آمار امروز شنبه 25 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :186214
  • بازدید امروز :54487
  • بازدید داخلی :1748
  • کاربران حاضر :107
  • رباتهای جستجوگر:73
  • همه حاضرین :180

  دسته بندی موضوعات

  تبلیغات

  آخرین کلمات جستجو شده

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر